Udvinding af ler og kaolin - 1 / 1

KAJ MOGENSENS DØDSBO

Adresse: c/o Advokat Bjarne Olesen Store Torv 2 Rønne, Bornholms Regionskommune, 3700 Rønne
Status: Ophørt

ENTREPRENØR CHRISTIAN E PEDERSEN

Adresse: Drejøgade 1, Esbjerg, 6700 Esbjerg
Status: Ophørt

SALG AF LER V/ELLA KATHRINE OLESEN

Adresse: Borrisholtvej 159, , 9800 Hjørring
Status: Ophørt

Bjarne Steffensen

Adresse: Borrisholtvej 204, , 9800 Hjørring
Status: Ophørt